Věta:

Je-li funkce g spojitá v bodě a a funkce f spojitá v bodě g(a), pak je složená funkce f ○ g spojitá v bodě a.

 

Důkaz:

Větu dokážeme z definice spojitosti funkce v bodě.

 

Nechť je e>0 dáno. Použijeme předpoklady věty:

ze spojitosti funkce f v bodě g(a) plyne

$h>0 "y yÎU(g(a),hÞ  | f(y)-f(g(a)) | < e

ze spojitosti funkce g v bodě a plyne

$d>0 "x xÎU(a,dÞ  | g(x)-g(a) | < h

 

Potom pro každé xÎU(a,d) platí | f(g(x))-f(g(a)) | < e

a tedy f ○ g je spojitá v bodě a.

 

Konec důkazu.