Definice:

Řekneme, že funkce f je spojitá v bodě a, jestliže

"e>0 $d>0 "xÎR xÎU(a,d) Þ f(x)ÎU(f(a),e)

 

 

 

 

 

 

 Definice

Řekneme, že funkce f je spojitá v bodě a zprava, jestliže

"e>0 $d>0 "xÎR xÎU+(a,d) Þ f(x)ÎU(f(a),e)

 

 

 
 

 

Definice

Řekneme, že funkce f je spojitá v bodě a zleva, jestliže

"e>0 $d>0 "xÎR xÎU-(a,d) Þ f(x)ÎU(f(a),e)