Příklady

Charakterizujte interval (-2,2) jako okolí bodu.

Řešení:

a = 0, e = 2

Daný interval představuje okolí U(0,2).


Charakterizujte interval (-2,2) jako prstencové okolí bodu.

Řešení:

Jsou dvě možná řešení. Buď a = -2, e = 4 a interval představuje pravé prstencové okolí P+(-2,4) nebo a = 2, e = 4 a interval představuje levé prstencové okolí P-(2,4).


Charakterizujte interval á3,5) jako okolí bodu.

Řešení:

a = 3, e = 2 a interval představuje pravé okolí U+(3,2).


Charakterizujte množinu řešení soustavy dvou nerovnic 0 < | x - 2 | < 1 pro xÎR jako okolí bodu.

Řešení:

a = 2, e = 1 a množina řešení představuje prstencové okolí P(2,1).