Definice:

Řekneme, že funkce f má v bodě +¥ limitu AÎR právě tehdy, když

"e>0 $x0ÎR "xÎR platí x>x0 Þ  | f(x)-A |<e

    Matematický zápis:

 

 

 

 

 

 

Definice:

Řekneme, že funkce f má v bodě -¥ limitu AÎR právě tehdy, když

"e>0 $x0ÎR "xÎR platí x<x0 Þ  | f(x)-A |<e

    Matematický zápis: