Definice:

Řekneme, že funkce f má v bodě cÎR limitu +¥ právě tehdy, když

"K>0 $d>0 "xÎR xÎP(c,d) Þ K < f(x)

    Matematický zápis:

 

 

 

 

 

 

Definice:

Řekneme, že funkce f má v bodě cÎR limitu -¥ právě tehdy, když

"K<0 $d>0 "xÎR xÎP(c,d) Þ f(x) < K

 

    Matematický zápis: