Věta:

Nechť  a AÎR.

Potom $d>0 tak, že funkce f je omezená na P(a,d).

 

Důkaz:

Zvolme e = 1.

Pak $d>0 tak, že pro každé xÎP(a,d) platí:

         A-1 < f(x) < A+1

A tedy funkce f je na prstencovém okolí bodu a omezená.

Obr.

 

Konec důkazu.