Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Logo MFF

Kristýna Podhajská

Webová aplikace pro výuku algebraických rovnic vyšších stupňů na střední škole

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Matematika, Matematika zaměřená na vzdělávání v kombinaci s deskriptivní geometrií