Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta


DIPLOMOVÁ PRÁCE
Kateřina Dobiášová

Webové stránky pro výuku geometrických zobrazení na střední škole

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Matematika, Učitelství pro střední školy M-Dg