Studentské práce

Studentské práce

Bakalářské a seminární práce            Diplomové práce            Závěrečné práce CŽV             SVOČ

Dotazy, připomínky směřujte na robova@karlin.mff.cuni.cz

Bakalářské a seminární práce

Po kliknutí na se rozbalí text s anotací

 Program pro výuku základů matematické logiky - bakalářská práce, Luboš Moravec (2006)
 Zlatý řez - bakalářská práce, Vlasta Chmelíková (2006, 1. místo v celostátním kole SVOČ)
 Plochy stavební praxe - bakalářská práce, Petra Surynková (2006, čestné uznání v celostátním kole SVOČ)
 Geometria v reklame – grafické zobrazovanie - bakalářská práce, Lucia Quitnerová (2006, čestné uznání v celostátním kole SVOČ)
 Využití dynamické geometrie v konstrukčních úlohách - bakalářská práce, Štěpán Kurka (2008)
 Webová aplikace pro výuku stereometrie - bakalářská práce, Ludmila Kadlecová (2008)
 Elipsa - bakalářská práce, Věra Šetmaňuková (2009, 3. místo v celostátním kole SVOČ)
 Topografické plochy - bakalářská práce, Jan Helm (2009)
 Webová aplikace pro výuku základních poznatků z matematiky na střední škole - bakalářská práce, Vladimíra Pavlicová (2010)
 Goniometrické rovnice a nerovnice - bakalářská práce, Matúš Kepič (2010)
 Eulerův-Maclaurinův sumační vzorec a jeho použití - bakalářská práce, Tereza Bártlová (2010)
 Systém pro podporu výuky kuželoseček - bakalářská práce, Eliška Hejlová (2011)
 Webová aplikace pro výuku algebraických rovnic vyšších stupňů na střední škole - bakalářská práce, Kristýna Podhajská (2012)
 Geometrie stínu - bakalářská práce, Yulianna Tolkunova (2014)
 Nestandardní sady hracích kostek - bakalářská práce, Lucie Chybová (2014)
 Kombinatorické trojúhelníky - bakalářská práce, Matúš Proner (2018)
 Vektorový součin - bakalářská práce, Lukáš Macek (2021)
 Stručný úvod do teorie množin pro středoškoláky - bakalářská práce, David Weber (2022)
 Matematika ve hře SET - bakalářská práce, Iva Koblížková (2022)
 Soddyho kružnice - bakalářská práce, Katka Urbánková (2023)
 Labyrint města a ráj parkovacích úloh - bakalářská práce, Marie Vestenická (2023)
 Permutace s předepsanými délkami cyklů - bakalářská práce, David Hubač (2024)
 AutoCAD - seminární práce, Jana Seidlová (2005)
 Úvod do ovládání Geogebry - seminární práce, Kristyna Stodolová (2011)
 Neeuklidovská geometrie - seminární práce, Tereza Bártlová (2011)

Diplomové práce

Po kliknutí na se rozbalí text s anotací

 Webová aplikace: Základní poznatky z matematiky na střední škole - diplomová práce, Vladimíra Pavlicová (0)
 Geometrická zobrazení ve středoškolské matematice s podporou internetu - diplomová práce, Tereza Ptáčková (0)
 Klínové plochy - diplomová práce, Jana Vecková (2003, 1. místo v celostátním kole SVOČ jako nediplomová práce v roce 2002)
 Posloupnosti a řady - diplomová práce, Lucie Šibravová (2003, 2. místo v celostátním kole SVOČ)
 Využití software dynamické geometrie Cabri ve výuce geometrie na střední škole - diplomová práce, Zoran Bonuš (2003)
 Diferenciální počet na střední škole s využitím internetu - diplomová práce, Miroslav Pihera (2004)
 Program pro výuku funkcí ve středoškolské matematice - diplomová práce, Daniel Míča (2005, čestné uznání v celostátním kole SVOČ)
 Goniometrie a trigonometrie - diplomová práce, Marie Motyčková (2006)
 Komplexní čísla - diplomová práce, Lenka Šilarová (2006, 1. místo v celostátním kole SVOČ)
 Programy podporující výuku matematiky - diplomová práce, Dana Machová (2007)
 Výuka kombinatoriky na střední škole s využitím webových stránek - diplomová práce, Jana Farská (2007)
 Webové stránky pro výuku geometrických zobrazení na střední škole - diplomová práce, Kateřina Dobiášová (2007)
 Webové stránky určené pro výuku funkcí na střední škole - diplomová práce, Jaroslav Richter (2007, čestné uznání v celostátním kole SVOČ)
 Geometrie v architektuře Santiniho-Aichla - diplomová práce, Růžena Štíchová (2008, 2. místo v celostátním kole SVOČ)
 Webové stránky určené pro výuku logiky na střední škole - diplomová práce, Luboš Moravec (2008, 1. místo v celostátním kole SVOČ)
 Taylorovy řady elementárních funkcí - diplomová práce, Václav Ibl (2009)
 Využití internetu ve výuce analytické geometrie na střední škole - diplomová práce, Jan Končel (2010, 2. místo v celostátním kole SVOČ)
 Stereometrie - diplomová práce, Kristyna Jurczyková (2010)
 Webová aplikace pro výuku planimetrie - diplomová práce, Štěpán Kurka (2010)
 Vybrané problémy z teorie grafů ve výuce na střední škole - diplomová práce, Lukáš Jirovský (2010)
 Využití internetu při výuce kuželoseček na střední škole - diplomová práce, Věra Effenberger (2011)
 Exponenciální, logaritmické funkce a jejich soustavy s využitím internetu - diplomová práce, Miroslav Řezáč (2011)
 Klasické kombinatorické úlohy - diplomová práce, Kristýna Stodolová (2012)
 Nerovnosti pro nadané žáky středních škol - diplomová práce, Pavel Šalom (2012)
 Derivace a její aplikace ve středoškolské matematice s využitím internetu - diplomová práce, Karel Trnka (2012)
 Využití internetu ve výuce goniometrických rovnic a nerovnic - diplomová práce, Matúš Kepič (2012)
 Stereoskopické promítání - diplomová práce, Jana Vlachová (2012)
 Kombinatorické úlohy o pokrývání - diplomová práce, Tereza Dvořáková (2014)
 Kombinatorické úlohy o mincích - diplomová práce, Jan Hamáček (2016)
 Šachové úlohy v kombinatorice - diplomová práce, Lucie Chybová (2017)
 Ruleta a herní systémy - diplomová práce, Tomáš Zadražil (2017)
 Kombinatorické posloupnosti čísel a dělitelnost - diplomová práce, Jindřich Michalik (2018)
 Geometrie v konečněrozměrných normovaných prostorech - diplomová práce, Dominik Šulc (2019)
 Kombinatorické úlohy o klobúkoch - diplomová práce, Matúš Proner (2021)
 Vybrané úlohy z diferenciální geometrie - diplomová práce, Jan Paclt (2022)

Závěrečné práce CŽV


Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) – učitelství matematiky


RokJménoNázev práceVedoucíKategorieMísto
2002 Trundová JanaHistorie zobrazování A. Šarounová DP 1
 Šrubař JiříFibonacciova posloupnost a posloupnosti navazující L. Boček DP 2
 Vecková JanaKlínové plochy A. Šarounová SP 1
2003 Šibravová LucieVýuka matematiky na SŠ s využitím počítače J. Robová DP 2
 Nečasová MarieKeltské uzly A. Šarounová SP 3
2004 Válek VladislavMatematická soutěž na www E. Calda DP 1
 Pihera MiroslavDiferenciální počet na SŠ s využitím internetu J. Robová DP 
2005 Míča DanielProgram pro výuku funkcí ve středoškolské matematice J. Robová DP ČU
2006 Šilarová LenkaKomplexní čísla ve výuce matematiky na SŠ s využitím internetu J. Robová DP 1
 Trkovská DanaGeometrická zobrazení V. Kubát DP 2
 Chmelíková VlastaZlatý řez A. Šarounová BP 1
 Quittnerová LuciaNiekolko pohladov na grafické zobrazovanie A. Šarounová BP ČU
 Surynková PetraPlochy stavební praxe A. Šarounová BP ČU
2008 Jaroslav RichterWebové stránky určené pro výuku funkcí na střední škole J. Robová DP ČU
 Růžena ŠtíchováGeometrie v architektuře Santiniho Aichla A. Šarounová DP 2
2009 Luboš MoravecWebová aplikace pro výuku logiky na střední škole J. Robová DP 1
 Petra SurynkováPlochy stavební praxe A. Šarounová DP 1
 Vlasta ChmelíkováZlatý řez A. Šarounová DP 2
 Věra ŠetmaňukováElipsa J. Hromadová BP 3
2010 Tereza BártlováEulerův-Maclaurinův sumační vzorec a jeho použití A. Slavík BP ČU
 Jana KrálíkováMatematické hry v přírodě O. Odvárko DP 3
 Jan KončelVyužití internetu ve výuce analytické geometrie na střední škole J. Robová DP 2
2011 Eliška HejlováSystém pro podporu výuky kuželoseček P. Surynková BP 1
 Tereza BártlováNeukleidovská geometrie L. Boček SP ČU
 Lukáš JirovskýVybrané problémy z teorie grafů na střední škole P. Pavlíková DP 3
2012 Věra EffenbergerVyužití internetu při výuce kuželoseček na střední škole J. Hromadová DP 
 Vojtěch PekařPravidelná a polopravidelná tělesa ve vyšších dimenzích P. Surynková BP MO
 Eliška HejlováZobrazujeme elementární tělesa správně? P. Surynková SP 2
 Radka MatěkováAnaglyfy a jejich využití ve výuce stereometrie P. Surynková BP 1
 Kristýna StodolováKlasické kombinatorické úlohy A. Slavík DP 1
2013 Eliška HejlováSystem Lisa: Deskriptivní geometrie na počítači P.Surynek SP 2
 Petra PlichtováWebová aplikace pro výuku osové afinity a středové kolineace J.Hromadová DP 
 Michal BúzikMatematická teorie žonglování A.Slavík BP 1
 Jana VlachováStereoskopické promítání J.Hromadová DP ČU
2014 Eliška ChudáčkováModelování křivek na počítači P.Surynková SP ČU
 Tereza PtáčkováGeometrická zobrazení ve středoškolské matematice s podporou internetu J.Robová BP 
 Yulianna TolkunovaGeometrie stínu P.Surynková BP 2
 Radka MatěkováAlgoritmizace geometrického zobrazován P.Surynková DP ČU
 Tereza DvořákováKombinatorické úlohy o pokrývání A. Slavík DP ČU
 Alena SkálováTeorie her pro nadané žáky středních škol M. Hykšová DP 2
2015 Yulianna TolkunovaPočítačové modelování geometrického osvětlení P.Surynková SP 
 Zdenka JavorskáKinematická geometrie v rovině P.Surynková SP 1
 Michal ZambojMatematická teorie žonglování A.Slavík DP ČU
 Lucie ChybováNestandardní sady hracích kostek A.Slavík BP 2
2016 Yulianna TolkunovaGeometrie stínu Petra Surynková DP ČU
 Daniel VaňkátObjem jehlanu Zdeněk Halas DP ČU
2017 František FrühbauerGeometrické základy fotogrammetrie Petra Surynková DP ČU
 Tomáš ZadražilRuleta a herní systémy Jakub Staněk DP ČU
2018 Iva PecinováMetody konstrukcí lineární perspektivy a její využití v praxi Petra Surynková DP 1
2019 Jiřina DuspivováZborcené přímkové plochy Petra Surynková BP 3
 Jakub ŠebekNeobvyklý přístup ke kruhové inverzi Martina Škorpilová BP 2
 Kateřina HajmováPokročilé partie planimetrie Martina Škorpilová DP ČU
2020 Aneta KorcováVýuka geometrické řady metodou CLIL s využitím německého jazyka Vlasta Moravcová DP ČU
 Zuzana SkálováPřesnost geometrických konstrukcí Vlasta Moravcová BP 1
2021 Klára HorčičkováArbelos Martina Škorpilová BP 3
2023 Marie VestenickáLabyrint města a ráj parkovacích úloh Antonín Slavík BP ČU
 Martin KukučíkZobrazovací metody pro technickou praxi Petra Surynková DP 2