Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
DIPLOMOVÁ PRÁCE
Daniel Míča
Program pro výuku funkcí ve středoškolské matematice
Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Učitelství pro střední školy, matematika-informatika

Text diplomové práce | Program 'FUNKCE' ke stažení | Domovská programu 'FUNKCE'