Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Dana Machová

PROGRAMY PODPORUJÍCÍ VÝUKU MATEMATIKY

Katedra didaktiky matematiky

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Studijní program: Matematika, Učitelství pro střední školy M-IObsah CD