Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/cabri/config.php on line 1 Geometrie zive

Geometrie zive - logo

Značení a symbolika

Použité symboly a odchylky značení

V této práci se v zásadě používá u nás běžných symbolů a způsobů značení. Je pouze několik odlišností a výjimek vyplývající z omezení daných formou práce (HTML stránky) a programem Cabri Geometry II, jemuž je práce věnována. Tyto odlišnosti jsou dále vyjmenovány.

 

Styly odstavců

Pro přehlednost mají některé odstavce v textu odlišný styl podle svého významu. Zde jsou jejich ukázky, oddělené vodorovnou čarou:


zadání/popis situace:

Je dán bod S, kružnice k se středem O a na ní ležící bod X. Bod X’ je obrazem bodu X ve stejnolehlosti se středem S a daným koeficientem.


úkol/otázka/experiment:

Měňte velikost a pozici úhlopříček přesunem bodů A, C nebo D (bod B se sám přesune tak, aby se úhlopříčky stále půlily). Jaké všechny druhy čtyřúhelníků jste tímto způsobem schopni vytvořit?


odpověď:

Ne, pokud X leží mimo osu o jsou vzdálenosti |XA| a |XB| různé.


rozšiřující úkol

Dokažte, že obrazem kružnice ve stejnolehlosti je opět kružnice.


řešení:

Řešení

Nejprve sestrojíme pomocný čtverec M’N’O’P’ tak, že bude splňovat všechny podmínky kromě poslední. Zvolíme bod M’ na straně trojúhelníka AB, tím je poloha čtverce M’N’O’P’ dána. ...


analýza/závěr:

Složením dvou osových souměrností lze nahradit libovolné posunutí, otočení, středovou souměrnost a identitu. Posunutá osová souměrnost - se dá nahradit složením 3 osových souměrností.


definice:

Množina M všech bodů roviny, které mají danou vlastnost, je množina bodů, pro kterou současně platí:
1. Každý bod množiny M má danou vlastnost.
2. Každý bod roviny, který má danou vlastnost, patří do množiny M.


poznámka:

Poznámka: Tuto vlastnost později dokážeme pro každý čtyřúhelník.


[ zpět ] [ nahoru ] [ titulní stránka ] Poslední úprava této stránky: 2016-02-11
Zoran Bonuš