Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/cabri/config.php on line 1 Geometrie zive

Geometrie zive - logo

Ovládání apletů CabriJava

Úvod

CabriJava je zdarma šířený nástroj, který umožňuje prohlížet rysy vytvořené v programu Cabri Geometry II (mimo jiné) jako aktivní součást webových stránek. Umí manipulovat s nevázanými prvky hotové konstrukce (pohybovat s volnými body, přímkami a podobně), neumožňuje ale konstrukce dále rozšiřovat, předělávat či tvořit konstrukce nové. To lze zatím jen v samotném programu Cabri Geometry II, případně v jeho volně šiřitelné demoverzi.

Požadavky

Nástroj CabriJava je díky technologii jazyka Java nezávislý na typu počítače a operačního systému (PC - MS Windows, PC - Linux, Apple, Sun), vyžaduje pouze webový prohlížeč s podporou apletů v jazyce Java 1.1. Tuto podporu mají v zásadě všechny novější verze nejpoužívanějších prohlížečů, jako Internet Explorer, Netscape, Opera, Gozilla a další. Doporučeným prohlížečem pro CabriJava je Internet Explorer od verze 5.5.

Aplety v jazyce Java jsou na druhou stranu relativně náročné na výkon počítače. Doporučený je počítač s procesorem alespoň Pentium 300 MHz (nebo ekvivalent) a operační pamětí 64 MB a více. Tyto údaje je však třeba brát pouze jako orientační, aktuální výkon závisí na dalších aspektech systému a na typu a složitosti prohlížených rysů.

Ovládání

Ovládání rysu v apletu CabriJava je v zásadě jednoduché a intuitivní. Manipulace s objekty konstrukce je stejná jako v samotném programu Cabri Geometry II. Zde je uvedeno několik tipů pro některé prvky ovládání, které nemusí být ihned samy patrné.

Popis nástrojové lišty:

img/cabrijava-bar-popisky.png
img/cabrijava-bar-play.png Animace konstrukce krok za krokem
Spustí animaci konstrukce od jejího aktuálního stavu, jednotlivé kroky postupují po jedné vteřině.
img/cabrijava-bar-step.png Volba kroku konstrukce
Posunem kuličky po liště lze rychle vybrat libovolný stav konstrukce (úplně vlevo - první krok, úplně vpravo - poslední krok)
img/cabrijava-bar-steps.png Posun konstrukce o jeden krok vzad/vpřed
img/cabrijava-bar-move.png Posun rysu
Slouží k přesouvání rysu v okně Java apletu. Klikněte na ikonu posunu, stiskněte a držte levé tlačítko myši kdekoliv na rysu - rys se bude pohybovat s kurzorem myši. Nakonec vraťte rys do normálního režimu opětovným kliknutím na ikonu posunu.

Poznámka: Rys lze pohodlněji posouvat pouhým stisknutím a držením pravého tlačítka myši.

img/cabrijava-bar-trace.png Zapnutí/vypnutí stopy
Klikněte na ikonu stopy, poté na jednotlivé objekty, které mají stopu zanechávat (označí se růžovou barvou). Kliknutím na již označený objekt jej odznačíte. Nakonec opět klikněte na ikonu stopy, tím vrátíte rys do normálního režimu. Body, které byly tímto způsobem označeny, budou nyní při jakémkoliv pohybu zanechávat "otisky" svých starých pozic a vytvářet tak za sebou stopu.
img/cabrijava-bar-spring.png Pružiny pro animaci
Umožňuje animovat některé objekty (tedy automaticky jimi pohybovat) pomocí tzv. "pružin". Pružina určuje směr a rychlost pohybu objektu - objekty se pohybují směrem od pružiny, rychlostí přímo úměrnou její délce ("natažení"). Je-li objekt částečně vázán (např. bod na kružnici), tuto vazbu si přirozeně zachovává.

Klikněte na ikonu pružiny, tím se dostanete do režimu úpravy pružin.

Vytvoření pružiny: stiskněte levé tlačítko myši nad objektem, který chcete animovat (např. bod), přesuňte kurzor na místo, kam má pružina směrovat, a pak teprve tlačítko myši uvolněte. Pružin lze vytvořit několik současně.

Hotovou pružinu lze smazat kliknutím na ni.

Spuštění animace: nejprve vraťte rys do normálního režimu (kliknutím na ikonu pružiny). Pak klikněte kamkoliv do prázdného prostoru rysu, tím se animaci spustí. Opětovné kliknutí do rysu animaci zastaví.

img/cabrijava-bar-download.png Stažení/uložení rysu
Umožní stáhnout a uložit, případně rovnou otevřít, soubor s rysem (.fig). Zda bude soubor uložen či rovnou otevřen závisí na nastavení vašeho počítače, příp. prohlížeče. Pro otevření je třeba mít nainstalován program Cabri Geometry II, případně jeho demoverzi.

Odkazy


[ zpět ] [ nahoru ] [ titulní stránka ] Poslední úprava této stránky: 2016-02-11
Zoran Bonuš