Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky

Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky

Cílem výuky matematiky na základních i středních školách je nejen rozvíjet a prohlubovat matematické vědomosti a dovednosti žáků, ale také jim přiblížit význam matematiky jako užitečného nástroje řešení problémů z reálného světa. Tento aspekt matematického vzdělávání bývá ve školách nejčastěji ilustrován prostřednictvím řešení aplikačních úloh.

Se záměrem poskytnout učitelům a žákům středních škol reálné aplikační úlohy z různých oblastí matematiky vznikla na Katedře didaktiky matematiky MFF UK v Praze nová sbírka aplikačních úloh. Práce na sbírce byla podpořena rozvojovým projektem MŠMT a na její tvorbě se podíleli RNDr. Jana Hromadová, Ph.D., RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D, Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D., RNDr. Jarmila Robová, CSc., RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (v abecedním pořadí). Na přípravě sbírky rovněž intenzivně pracoval RNDr. Ivan Saxl, DrSc. (†2009).

Sbírku vydalo v roce 2014 nakladatelství Prometheus (internetový obchod).

Obsah sbírky: Ke každému tématu jsou připraveny podrobně řešené vzorové příklady, za kterými následují neřešené úlohy obdobného charakteru. Tyto úlohy jsou určeny k procvičení látky a návody na jejich řešení včetně výsledků jsou k dispozici v závěrečné části připravované sbírky. Před vzorovými příklady, jejichž řešení vyžaduje konkrétní znalosti z dalších oborů, jako je například fyzika, chemie či biologie, jsou doplněny krátké úvody do dané problematiky, aby učitel a žáci nemuseli dohledávat potřebné informace v jiných zdrojích.

Ukázkové příklady:
Některé další příklady ze sbírky byly zveřejněny v časopise Matematika – fyzika – informatika: