Menu

Katedra didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK

pořádá k 60. výročí MFF UK

a ke 150. výročí JČMF

konferenci

Matematika a reálný svět

20. až 22. září 2012

Profesní dům, MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1

Spolupořadatelem konference je Středočeská pobočka JČMF.

Konference je zaměřena na následující okruhy:

  • vliv praxe, potřeb společnosti a vědních a technických disciplín na vývoj školské matematiky a přípravu učitelů matematiky,
  • spojení školské matematiky s reálným světem,
  • aplikace matematiky v přípravě učitelů.

Konference je určena vyučujícím matematiky na středních školách a pracovníkům fakult vychovávajících budoucí učitele.

Účast na konferenci je zdarma, účastníci si budou hradit cestovné, ubytování a stravné. Akce je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 17115/2012-25-377).

Akce