Kontaktní informace:  Sokolovská 83
   186 75  Praha 8
Sekretariát:  tel. +420 95155 3226
kdm@mff.cuni.cz