PROSEMINÁŘ Z MATEMATIKY

Rozsah:  ZS  0/2    LS  0/2

Proseminář je určen studentům prvního ročníku (matematika, fyzika, informatika, učitelské studium), kteří po absolvování vstupních prověrek (testy středoškolských znalostí na úvodním soustředění na Albeři a na úvodním kurzu z matematiky pro nastupující posluchače prvního ročníku) získali varovné signály o úrovni svých znalostí a poprvé je porovnali se znalostmi svých spolužáků. Proseminář je koncipován jako výběrový volitelný předmět. Slabším studentům je nabídnuta možnost doplnit si znalosti a dovednosti, lepším možnost své znalosti upevnit a rozšířit. Podle výsledků vstupní prověrky napsané v prvním týdnu semestru (na prvním prosemináři) budou studenti rozděleni na tři skupiny, možnost změny skupiny je po dohodě s vyučujícími možná.