4M8 – Obecné otázky matematiky a informatiky

Připravované obhajoby

V současnosti nejsou plánovány žádné obhajoby.