4M8 - Obecné otázky matematiky a informatiky

Doktorské studium na MFF UK

Doktorské studium v oboru 4M8 - Obecné otázky matematiky a informatiky

Doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Semináře a konference vhodné pro doktorandy

Doporučená literatura