4M8 - Obecné otázky matematiky a informatiky

Doktorské studium na MFF UK

Doktorské studium oboru 4M8 - Obecné otázky matematiky a informatiky