Menu

Letní škola geometrie (2019)

1. až 4. července 2019

Česká Lípa

Střední průmyslová škola

Organizují členové Katedry didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK, Katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UHK a Střední průmyslové školy Česká Lípa.

Cílem vzdělávací akce je poukázat na význam geometrie ve školské matematice, prohloubit znalosti účastníků v této oblasti a podat konkrétní náměty pro práci s žáky, které mohou přispět ke zvýšení zájmu žáků o geometrii a matematiku jako prostředku k řešení reálných problémů. K dalším cílům patří prohloubení znalostí v oblasti práce s digitálními technologiemi podporujícími výuku geometrie, odstranění některých miskoncepcí v učivu geometrie a seznámení s aplikacemi geometrie v reálné praxi. Akce volně navazuje na Letní školu geometrie 2018.

Předpokládané vložné bude nejvýše 650 Kč, částka bude upřesněna před konáním akce. Vložné bude placeno na místě. Účastníci si budou hradit cestovné, ubytování a stravné. Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen na 30.

Letní škola geometrie (2019) je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem MSMT-496/2019-1-176. Přihláška na akci bude k dispozici na těchto stránkách od 1. dubna 2019.