Menu

Letní škola geometrie 2018

2. až 5. července 2018

Česká Lípa

Střední průmyslová škola

Organizují členové Katedry didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK, Katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UHK a Střední průmyslové školy Česká Lípa.

Cílem vzdělávací akce je poukázat na význam geometrie ve školské matematice, prohloubit znalosti účastníků v této oblasti a podat konkrétní náměty pro práci s žáky, které mohou přispět ke zvýšení zájmu žáků o geometrii a matematiku jako prostředku k řešení reálných problémů. K dalším cílům patří prohloubení znalostí v oblasti práce s digitálními technologiemi podporujícími výuku geometrie, odstranění některých miskoncepcí v učivu geometrie a seznámení s aplikacemi geometrie v reálné praxi.

Předpokládané vložné bude nejvýše 610 Kč, přesná částka bude upřesněna před konáním akce. Vložné bude placeno na místě. Účastníci si budou hradit cestovné, ubytování a stravné. Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen na 30.

Letní škola geometrie 2018 je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem MSMT-6713/2018-2-380.