Škola mladých matematiků

Edice Škola mladých matematiků byla založena roku 1961 na podnět Ústředního výboru Matematické olympiády, která tehdy v Československu již deset let úspěšně probíhala. Byla určena středoškolským studentům, prohlubovala jejich matematické vědomosti, přinášela řadu zajímavých příkladů a rozšiřovala obzory. Navázala na úspěšné edice Cesta k vědění a Brána k vědění vydávané v letech 1940 až 1951 Jednotou českých, resp. československých matematiků a fyziků. Přinášíme seznam všech 61 svazků edice. Jistě jsou dodnes dostupné i v řadě školních knihoven.

 1. F. Hradecký, M. Koman, J. Vyšín: Několik úloh z geometrie jednoduchých těles 1961, 1963, 1977
 2. J. Sedláček: Co víme o přirozených číslech, 1961, 1965, 1976
 3. J. Šedivý: Shodná zobrazení v konstruktivních úlohách, 1962
 4. M. Šisler, J. Jarník: O funkcích, 1962, 1963
 5. F. Veselý: O nerovnostech, 1963
 6. R. Výborný: Matematická indukce, 1963, 1966
 7. J. Šedivý: O podobnosti v geometrii, 1963, 1970
 8. J. Váňa: O rovnicích s parametry, 1964, 1970
 9. J. Vyšín: Konvexní útvary, 1964
 10. J. Sedláček: Faktoriály a kombinační čísla, 1964
 11. J. Holubář: Geometrická místa bodů v prostoru, 1965
 12. K. Havlíček: Prostory o čtyřech a více rozměrech, 1965
 13. M. Šisler, J. Andrys: O řešení algebraických rovnic, 1966
 14. F. Veselý: O dělitelnosti čísel celých, 1966
 15. M. Koman: Jak vyšetřujeme geometrická místa metodou souřadnic, 1966
 16. S. Horák: Kružnice, 1966
 17. J. Hroník: Úlohy o maximech a minimech funkcí, 1967
 18. K. Havlíček: Analytická geometrie a nerovnosti, 1967
 19. J. Jarník: Komplexní čísla a funkce, 1967
 20. B. Budinský, S. Šmakal: Goniometrické funkce, 1968
 21. A. Apfelbeck: Kongruence, 1968
 22. T. Šalát: Dokonalé a spriatelené čísla, 1969
 23. J. Morávek, M. Vlach: Oddělitelnost množin, 1969
 24. J. Gatiaľ, M. Hejný: Stavba Lobačevského planimetrie, 1969
 25. L. Bukovský, I. Kluvánek: Dirichletov princíp, 1970
 26. K. Hruša: Polynomy v moderní algebře, 1970
 27. S. Horák: Mnohostěny, 1970
 28. B. Budinský, S. Šmakal: Vektory v geometrii, 1971
 29. F. Zítek: Vytvořující funkce, 1972
 30. M. Koman, J. Vyšín: Malý výlet do moderní matematiky, 1972, 1974
 31. O. Odvárko: Booleova algebra, 1973
 32. J. Vyšín, J. Kučerová: Druhý výlet do moderní matematiky, 1973
 33. J. Morávek: O dynamickém programování, 1973
 34. L. Rieger: O grupách, 1974
 35. A. Kufner: Co asi nevíte o vzdálenosti, 1974
 36. J. Černý: O aplikáciach matematiky, 1976
 37. B. Riečan, Z. Riečanová: O pravděpodobnosti, 197
 38. J. Bosák: Latinské štvorce, 1976
 39. A. Kufner: Nerovnosti a odhady, 1975
 40. A. Vrba: Princip matematické indukce, 1977
 41. B. Zelinka: Rovinné grafy, 1977
 42. L. Beran: Uspořádané množiny, 1978
 43. J. Jarník: Posloupnosti a řady, 1979
 44. B. Zelinka: Matematika hrou i vážně, 1979
 45. A. Vrba: Kombinatorika, 1980
 46. J. Šedivý: Shodnost a podobnost v konstrukčních úlohách, 1980
 47. A. Niederle: Zajímavé dvojice trojúhelníků, 1980
 48. F. Veselý: O nerovnostech a nerovnicích, 1982
 49. P. Vít: Řetězové zlomky, 1982
 50. A. Plocki: O náhodě a pravděpodobnosti, 1982
 51. N.B. Vasiljev, V.L. Gutenmacher: Přímky a křivky, 1982
 52. A. Kufner: Symetrické funkce, 1982
 53. J. Gatial, T. Hecht, M. Hejný: Hry takmer matematické, 1982
 54. J. Holubář: Množiny bodů v prostoru, 198
 55. L. Davidov: Funkcionální rovnice, 1984
 56. J. Sedláček: Faktoriály a kombinační čísla, 1985
 57. S. Horák: Nerovnosti v trojúhelníku, 1986
 58. H. Kästner, P. Göthner: Algebra, každý začátek je lehký, 1986
 59. J. Morávek, M. Vlach: Oddělitelnost množin, 1987
 60. J. Tůma: Matematické hlavolamy a základy teorie grup, 1988
 61. I. Korec: Úlohy o veľkých číslach, 1988