Pro učitele zkušené, začínající i budoucí

 1. Eisenmann, P.: Propedeutika infinitesimálního počtu. Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2002
 2. Fischer, R. - Malle, G.: Člověk a matematika. SPN, Bratislava 1992
 3. Fuchs, E. - Hrubý, D. a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Prometheus, Praha 2000
 4. Fuchs, E. - Kubát, J. a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. Prometheus, Praha 2001
 5. Fuchs, E. – Procházka, F. a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy. Prometheus, Praha 2003
 6. Fuchs, E. – Binterová, H. a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště. Prometheus, Praha 2004
 7. Glaeser, G.: Didaktik mathematischer Probleme und Aufgaben. Friedr. Vieweg und Sohn, Braunschweig/Wiesbaden 1980
 8. Hadamard, J.: The Mathematician´s Mind. Princeton University Press, Princeton 1996
 9. Hecht, T., Sklenáriková, Z.: Metódy riešenia matematických úloh, SPN, Bratislava 1992
 10. Hejný, M. a kol.: Teoria vyučovania matematiky 2. SPN, Bratislava 1990
 11. Hejný, M. – Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. Portál, Praha 2001
 12. Herman, J. – Kučera, R. – Šimša, J.: Metody řešení matematických úloh 1. 2.vydání, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1996
 13. Herman, J. – Kučera, R. – Šimša, J.: Metody řešení matematických úloh II. Masarykova Univerzita v Brně, Brno 1997
 14. Kopka, J.: Hrozny problémů ve školské matematice. Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1999
 15. Kopka, J.: Výzkumný přístup při výuce matematiky. Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2004
 16. Krygowska, Z.: Zarys dydaktyki matematyki , 1., 2., 3. díl. Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1977
 17. Kubínová, M.: Projekty ve vyučování matematice (cesta k tvořivosti a samostatnosti). Univerzita Karlova, Praha 2002
 18. Kuřina, F.: Umění vidět v matematice. SPN, Praha 1989
 19. Kuřina, F.: Deset pohledů na geometrii. MÚ ČSAV, Praha 1996
 20. Kuřina, F.: Deset geometrických transformací. Prometheus, Praha 2002
 21. Kuřina, F.: Je možné naučit řešit úlohy? Univerzita v Hradci Králové, Hradec Králové 2003
 22. Květoň, P.: Kapitoly z didaktiky matematiky I. 2.vydání, Pedagogická fakulta v Ostravě, Ostrava 1990
 23. Květoň, P. – Burian, K. – Šimon, J.: Kapitoly z didaktiky matematiky III. Pedagogická fakulta v Ostravě, Ostrava 1990
 24. Larson, L.C.: Metódy riešenia matematických problémov, Bratislava, Alfa, 1990
 25. Názvy a značky školské matematiky. SPN, Praha 1988
 26. Odvárko, O. a kol.: Metody řešení matematických úloh. Univerzita Karlova, SPN, Praha 1977
 27. Odvárko, O. a kol.: Metody řešení matematických úloh. SPN, Praha 1990
 28. Polya, G.: How to solve it. Princeton University Press, Princeton 1945
 29. Polya, G.: Mathematics and Plausible Reasoning. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1954
 30. Polya, G.: Mathematical Discovery I, II. J.Wiley and Sons, New York-London 1962, 1965
 31. Slovník školské matematiky. SPN, Praha 1981
 32. Steiner, H., G.: Das mathematische Denken und die Schulmathematik. Vandenhoeck und Ruprecht, Gottingen 1988
 33. Stoljar, A., A.: Pedagogika matěmatiki. Vyšejšaja škola, Minsk 1986
 34. Šedivý, J. a kol.: Metody řešení matematických úloh II. Univerzita Karlova, SPN , Praha 1978
 35. Thiele, R.: Matematické důkazy. SNTL, Praha 1985
 36. Wittmann, E.: Grundfragen des Mathematikunterrichts. 6.vydání, Fridr.Vieweg und Sohn, Braunschweig/Wiesbaden 1981
 37. Fuchs, E.- Hošpesová, A.- Lišková, H.: Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Základní vzdělávání. Prometheus, Praha 2006
 38. Fuchs, E. - Binterová, H.: Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Střední odborná učiliště. Prometheus, Praha 2006
 39. Fuchs, E. - Procházka, F. - Staněk, M.: Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Střední odborné školy. Prometheus, Praha 2006
 40. Fuchs, E. - Hrubý, D.: Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Čtyřletá gymnázia. Prometheus, Praha 2006
 41. Odvárko, O. - Kadleček, J.: Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím programům na druhém stupni ZŠ. Matematika a její aplikace. Prometheus, Praha 2006
 42. Seife, Ch.: Nula. Životopis jedné nebezpečné myšlenky. Dokořán a Argo, Praha 2005