Populární přednášky o matematice

Po zániku známých edičních řad Cesta k vědění a Brána k vědění začala být roku 1953 ve Státním nakladatelství technické literatury vydávána knižnice nazvaná Populární přednášky o matematice, knížky měly stejný rozměr a obdobnou úpravu jako tituly edice Cesta k vědění. V letech 1953 až 1957 vyšlo 18 překladů sovětských autorů (překládali K. Winkelbauer - svazky 1,4,6,7,9, E. Čech - svazek 2, K. Rychlík - svazek 3, M. Ullrich - ostatní), teprve poslední, 19. svazek této knižnice, má českého autora (Jan Vyšín).

Jednotlivé tituly vycházely většinou v nákladu 2200 exemplářů (někdy 2700, 3200, 3300), druhá vydání v nákladu 3200 nebo 3300. Dostupné jsou např. v Národní knihovně v Praze.

 1. I.S. Sominskij: Metoda matematické indukce, 1953, 60 stran
 2. N.N. Vorobjev: Fibonacciova čísla, 1953, 64 stran
 3. A.G. Kuroš: Algebraické rovnice libovolných stupňů, 1953, 44 stran
 4. A.I. Markuševič: Rekurentní posloupnosti, 1954, 60 stran
 5. P.P. Korovkin: Nerovnosti, 1954, 1957, 68 stran
 6. A.O. Gel'fond: Neurčité rovnice, 1954, 76 stran
 7. A.I. Markuševič: Důležité křivky, 1953, 1957, 40 stran
 8. A.I. Markuševič: Plochy a logaritmy, 1954, 1957, 68 stran
 9. A.S. Smogorževskij: Metoda souřadnic 1954, 48 stran
 10. J.S. Dubnov: Chyby v geometrických důkazech, 1954, 80 stran
 11. I.P. Natanson: Sčítání nekonečně malých veličin, 1955, 72 stran
 12. A.I. Markuševič: Komplexní čísla a konformní zobrazení, 1955, 1957, 76 stran
 13. I.R. Šafarevič: O řešení rovnic vyšších stupňů, 1955, 36 stran
 14. A.I. Fetisov: O důkazu v geometrii, 1956, 84 stran
 15. V.G. Šervatov: Hyperbolické funkce, 1956, 80 stran
 16. V.G. Boltjanskij: Co je to derivace, 1956, 80 stran
 17. G.M. Mirakjan: Šroubovice, 1957, 60 stran
 18. L.A. Ljusternik: Variační principy v geometrii a ve fysice, 1957, 124 stran
 19. J. Vyšín: Lineární lomená funkce, 1958, 120 stran