Matematická knižnice

Od roku 1962 vycházela ve Státním pedagogickém nakladatelství Matematická knižnice, kterou redigoval prof. Emil Kraemer (1910-?). Členila se do několika řad nazvanych Odborná literatura pro učitele, Pomocné knihy pro žáky, Na pomoc učiteli. Některé svazky byly číslované, jiné nikoliv.

Uvádíme přehled titulů, které jsou k disposici v Národní knihovně v Praze.

 1. J. Metelka: Matematické stroje - kybernetika, Praha, SPN, 1962, 161 stran, 6100 výt.
 2. J. Vyšín: Metodika řešení matematických úloh, Praha, SPN, 1962, 170 stran, 6000 výt., 2. vyd. Praha, SPN, 1972, 191 stran, 2000 výt.
 3. J. Kůst: Sférická trigonometrie, Praha, SPN, 1964, 241 stran, 2000 výt.
 4. S. Horák: Sbírka řešených úloh z deskriptivní geometrie, 1. díl, Praha, SPN, 1966, 83 stran, 6500 výt.
 5. S. Horák: Sbírka řešených úloh z deskriptivní geometrie, 2. díl, Praha, SPN, 1966, 82stran, 6000 výt., 2. vydání obou dílů: Praha, SPN, 1970, 166 stran, 10000 výt.
 6. J. Vyšín: Základy vektorové algebry, Praha, SPN, 1966, 173 stran, 2500 výt.
 7. A. Białas: O dělitelnosti čísel, přeložil Pavel Vít, Praha, SPN, 1966, 97 stran, 4000 výt.
 8. W. Sierpiňski: Co víme a co nevíme o prvočíslech, přeložil, poznámkami a historickým přehledem doplnil František Veselý, Praha, SPN, 1966, 105 stran, 3000 výt.
 9. M. Menšík: Geometrické základy fotogrammetrie, Praha, SPN, 1966, 151 stran, 2500 výt.
 10. F. Dušek: Počítání zpaměti v 6. až 9. ročníku základní devítileté školy, Praha, SPN, 1968, 76 stran, 6000 výt., 2. vyd. Praha, SPN, 1971, 86 stran, 4000 výt.
 11. V. Koval: Kamarádi čísla, Praha, SPN, 1969, 187 stran
 12. J. Šedivý: O modernizaci školské matematiky, Praha, SPN, 1969, 254 stran, 2. vyd. Praha, SPN, 1973, 324 stran, 6000 výt., 3. vyd. Praha, SPN, 1977, 324 stran, 7000 výt.
 13. J. Vyšín: Tři kapitoly o problémovém vyučování matematice, Praha, SPN, 1972, 189 stran, 2000 výt.
 14. F. Kuřina: Problémové vyučování v geometrii, Praha, SPN, 1976, 205 stran, 3000 výt.
 15. P. Vít: Reálná čísla, Praha, SPN, 1980, 200 stran, 2010 výt.