Cesta k vědění

Edice Cesta k vědění byla koncipována roku 1938 z iniciativy Františka Vyčichla (1905-1958). Vydávala ji od roku 1940 Jednota českých matematiků a fyziků, určena byla studentům a absolventům středních škol a dalším zájemcům o matematiku, fyziku a příbuzné obory. Důležitou roli v samostatném vzdělávání sehrála v letech 1940 až 1945, kdy byly české vysoké školy uzavřeny.

Redakční rada edice Cesta k vědění začala pracovat ve složení Dionýz Il'kovič (1907-1980), F. Vyčichlo a Ladislav Zachoval (1906-1982). D. Il'koviče již roku 1940 nahradil Rudolf Brdička (1906-1970), roku 1947 přibyl ještě Otakar Zich (1908-1984). Od roku 1949 se stal jediným redaktorem F. Vyčichlo.

Politický převrat v roce 1948 velmi rychle vedl k likvidaci všech aktivit Jednoty. Roku 1949 se knihtiskárna Prometheus dostala pod národní správu (viz 38. svazek), po krátké době byla Jednotě znemožněna veškerá nakladatelská a vydavatelská činnost; od roku 1950 vycházela Cesta k vědění v Přírodovědeckém nakladatelství. 58. svazek ještě vyšel za redakce F. Vyčichla a s logem Jednoty, v následujících svazcích již logo Jednoty ani Vyčichlovo jméno není - mezi dalšími devíti svazky je pět překladů sovětských autorů, navíc se zaměření edice výrazně odchýlilo od matematiky a fyziky.

Uvádíme soupis všech titulů edice Cesta k vědění z let 1940 až 1952. Najdeme je ve větších knihovnách, některé máme dodnes možnost koupit v antikvariátech. (Poznamenejme, že Cesta k vědění byla roku 1962 obnovena, vydávalo ji nakladatelství ČSAV.)
 1. Š. Schwarz: O rovnicích, 1940, 91 stran, 1947, 159 stran
 2. V. Petržilka, J.B. Slavík: Piezoelektřina a její použití v technické praxi, 1940, 116 stran
 3. D. Iľkovič: Polarografie, 1940, 141 stran
 4. J. Holubář: O methodách rovinných konstrukcí, 1940, 110 stran, 1949, 110 stran
 5. J. Strnad: Technika zvukového filmu, 1940, 141 stran
 6. F. Link: Jak poznává astrofyzika vesmír, 1940, 93 stran, 1949, 106 stran
 7. V. Hruška: Konstrukce omezenými prostředky a geometrické aproximace, 1940, 58 stran, 1950, 101 stran
 8. A. Okáč: Výklad k základním operacím v chemické analyse, 1941, 156 stran, 1948, 174 stran
 9. J. Sahánek: Vznik světla v plynech, 1941, 111 stran
 10. L. Seifert: Imaginární elementy v geometrii, 1941, 75 stran, 1950, 83 stran
 11. F. Link: Lety do stratosféry a výzkum vysoké atmosféry, 1941, 101 stran, 1951, 143 stran
 12. V. Pleskot: Spojnicové nomogramy, 1941, 123 stran, 1946, 123 stran
 13. O. Tomíček: Potenciometrické titrace, 1941, 142 stran
 14. J. Sahánek: Televise, 1941, 117 stran
 15. Z. Pírko: O souřadnicích v rovině, 1942, 92 stran, 1950, 88 stran
 16. J. Zahradníček: Mechanické kmity, 1942, 76 stran
 17. A.Okáč: Analytické reakce. I. Reakce kationtů, 1942, 146 stran, 1946, 146 stran, 1950, 179 stran
 18. J. Klapka: Jak se studují geometrické útvary v prostoru. Část I., 1941, 79 stran, 1947, 79 stran
 19. A. Okáč: Analytické reakce. II. Reakce aniontů, 1942, 87 stran, 1946, 90 stran, 1950, 105 stran
 20. E. Čech: Co je a nač je vyšší matematika?, 1942, 125 stran
 21. K. Čupr: Aritmetické hry a zábavy, 1942, 72 stran, 1949, 81 stran
 22. J. Janko: Jak vytváří statistika obrazy světa a života. Díl I., 1942, 137 stran, 1947, 137 stran
 23. J. Klapka: Jak se studují geometrické útvary v prostoru. Část II., 1942, 113 stran, 1947, 115 stran
 24. B. Kladivo: Měřické chyby a jejich vyrovnání, 1943, 179 stran
 25. V. Ryšavý: Vektory a tensory, 1944, 113 stran, 1949, 119 stran
 26. J. Janko: Jak vytváří statistika obrazy světa a života. Díl II., 1944, 155 stran, 1948, 163 stran
 27. J. Klíma: Různé způsoby zobrazování v deskriptivní geometrii, 1944, 94 stran, 1950, 89 stran
 28. K. Čupr: Numerické řešení rovnic, 1945, 82 stran, 1947, 82 stran
 29. J. Klíma, K. Šimek: Kamenořez, 1944, 100 stran, 1950, 102 stran
 30. P. Potužák: Praktická geometrie, Část I., 1945, 159 stran, 1949, 159 stran
 31. M. Katětov: Jaká je logická výstavba matematiky, 1946, 103 stran, 1950, 97 stran
 32. F. Link: Co víme o hvězdách, 1947, 143 stran
 33. B. Hostinský: O mnohoúhelnících a mnohostěnech, 1947, 63 stran
 34. O. Zich: Úvod do filosofie matematiky, 1947, 171 stran
 35. E. Kučera, J. Ludmila: Od pravěku k upravenému uhlí, 1947, 95 stran
 36. J. Kounovský: Zborcené plochy, 1947, 137 stran
 37. F. Běhounek: K jádru hmoty, 1948, 146 stran
 38. K. Čupr: Geometrické hry a zábavy, 1949, 101 stran
 39. J. Bouška: Zemský magnetismus, 1949, 102 stran
 40. J. Milbauer: Chemie ve fotografii, 1948, 47 stran
 41. B. Hacar: Mechanika sluneční soustavy, 1948, 124 stran
 42. J. Kounovský: Theoretické základy fotogrammetrie, 1948, 111 stran
 43. M. Menšík: Fotogrammetrie praktická, 1948, 157 stran
 44. J. Kožešník: Fysikální podobnost a stavba modelů, 1948, 134 stran
 45. J. Vyšín: O nekonečných řadách, 1948, 107 stran
 46. J Korecký, R. Pospíšil: Vzácné kovy v technice, 1948, 159 stran
 47. J. Holubář: O rovinných konstrukcích odvozených z prostorových útvarů, 1948, 93 stran
 48. B. Pospíšil: Nekonečno v matematice, 1949, 155 stran
 49. P. Potužák: Praktická geometrie. Část II., 1948, 183 stran
 50. A. Zátopek: Jak se studují zemětřesení, 1949, 123 stran
 51. F. Herčík: Úvod do kvantové biologie, 1949, 115
 52. K. Hruša: Počítání s neúplnými čísly, 1949, 106 stran
 53. B. Hostinský: Počet pravděpodobnosti I, 1950, 124 stran
 54. V. Vodička: Determinanty a matice v theorii i praxi I, 1950, 93 stran
 55. F. Kadeřávek: Technické osvětlení, 1950, 47 stran
 56. V. Vodička: Determinanty a matice v theorii i praxi II, 1950, 139 stran
 57. B. Hostinský: Počet pravděpodobnosti II, 1950, 96 stran
 58. F. Kadeřávek: Plochy stavebně-inženýrské praxe, 1950, 108 stran
 59. A.A. Avakjan: Stadijní procesy a tak zvané květné hormony, 1951, 47 stran
 60. L. Seifert: Kubické a bikvadratické problémy, 1951, 102 stran
 61. S.F. Malikov: Mezinárodní a absolutní elektrické jednotky, 1951, 116 stran
 62. V. Petržílka: Piezoelektřina, 1. díl, 1951, 143 stran
 63. S.I. Vavilov: O "teplém" a "studeném" světle: tepelné záření a luminiscence, 1951, 58 stran
 64. K. Hruša: Deset kapitol z diferenciálního a integrálního počtu, 1952, 202 stran
 65. L. Rieger: O grupách a svazech, 1952, 206 stran
 66. S.N. Murovcev: Problémy současné mikrobiologie ve světle mičurinského učení, 1952, 79 stran
 67. S.D. Ľvov: Dýchání rostlin, 1952, 95 stran