Pár pedagogických zásad pro řešení matematických úloh


Vybráno z publikace Emil Calda: Pedagogické zásady a termíny va výuce M & F, vydané roku 2003 nakladatelstvím PROMETHEUS, spol. s r.o., Čestmírova 10, 140 00 Praha 4. Tam je možno ji zakoupit, a to za pouhých 20 Kč.