Brána k vědění

Edici Brána k vědění založila Jednota československých matematiků a fyziků na podnět svého ředitele Miloslava Valoucha (1878-1952). Redigovali ji Vítězslav Jozífek (1905-1983) a František Kahuda (1911-1987), tištěna byla v tiskárně Prometheus, kterou vlastnila Jednota. Byla určena studentům a širokým vrstvám zájemců o matematiku a fyziku.

Politická situace po roce 1948 vedla k likvidaci podnikatelských aktivit Jednoty. Bránu k vědění proto vydávalo od roku 1950 Přírodovědecké nakladatelství, které bylo zřízeno již koncem roku 1949 a převzalo tiskárnu Prometheus. Jednota svoji vydavatelskou a nakladatelskou činnost byla přinucena ukončit k 31. březnu 1951. Začátkem roku 1951 zřídilo ministerstvo informací Vědecké vydavatelství, které zahájilo činnost 1. dubna 1951 a převzalo vydavatelské aktivity Jednoty i Přírodovědeckého nakladatelství. Logo Jednoty je ještě na 15. svazku edice z roku 1950, pak mizí. Původní matematicko-fyzikální zaměření edice se od 14. titulu začíná měnit na přírodovědné, objevují se překlady z ruštiny. Nakonec edice změnila i formát (z A5 na "kapesní"). Prvních 15 svazků vyšlo v nákladu 5.500 výtisků, později se náklad měnil. V následujícím soupisu uvádíme 28 svazků edice Brána k vědění. Dostupné jsou např. v Národní knihovně v Praze.

 1. K. Šoler: Slovní rovnice o jedné neznámé, JČMF, Praha 1949, 32 stran
 2. J. Marek: Archimedův zákon, JČMF, Praha 1949, 32 stran
 3. J. Vyšín: Neurčité rovnice, JČMF, Praha 1949, 32 stran
 4. S. Veselý: O vývěvách a práci s vakuem, JČMF, Praha 1949, 32 stran
 5. S. Horák: Pythagorova věta, JČMF, Praha 1949, 32 stran
 6. M. Doležel: Fotometrie, JČMF, Praha 1949, 32 stran
 7. V. Jozífek: O logaritmech a logaritmických tabulkách, JČMF, Praha 1949, 32 stran
 8. K. Hruša: Logický podklad matematických úsudků, JČMF, Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1950, 40 stran
 9. K. Hruša: Základní věty o dělitelnosti, JČMF, Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1950, 32 stran
 10. J. Zieris: Elektrický proud, jeho zdroje a měření, JČMF, Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1950, 32 stran
 11. J. Vyšín: Geometrická místa, JČMF, Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1950, 32 stran
 12. O. Setzer: Kružnice, JČMF, Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1950, 32 stran
 13. E. Kašpar: O vlnění. Vznik a vlastnosti jednoduchého vlnění, JČMF, Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1950, 48 stran
 14. V. I. Rutkovskij: Hydrologická úloha lesa, Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1950, 42 stran
 15. F. Veselý: Kosoúhlé promítání, JČMF, Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1950, 72 stran
 16. N.V. Kolobkov: Bouře a vichry, Vědecké vydavatelství, Praha 1951, 70 stran
 17. G.S. Ždanov: Roentgenovy paprsky, Přírodovědecké nakladatelství 1951, 35 stran
 18. A.F. Joffe: Elektrický náboj, Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1951, 36 stran
 19. K. Rakušan: Algebra ve škole, Vědecké vydavatelství, Praha 1951, 56 stran
 20. A.I. Oparin: O původu života, Vědecké vydavatelství, Praha 1951, 30 stran
 21. S.G. Suvorov: Světelné paprsky, Vědecké vydavatelství, Praha 1951, 79 stran
 22. D.A. Dolgušin: Mičurinské principy selekce a semenářství, Vědecké vydavatelství, Praha 1951, 30 stran
 23. E. Kraemer: Perspektiva, Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1951, 92 stran
 24. A.I. Berg: Radar, Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1951, 35 stran
 25. A. Urban: Trigonometrie, Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952, 183 stran
 26. Ch.K. Jenikejev: Mičurinské vytváření nových ovocných a bobulovitých druhů, Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952, 36 stran
 27. F. Prantl: Sbíráme zkameněliny, Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952, 96 stran
 28. P. Zuman: Základy polarografie, Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952, 48 stran