Menu

Katedra didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK

pořádá v rámci dvouletých cyklů další konferenci

Cesty k matematice

24. a 25. září 2018

Profesní dům, MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1

Spolupořadatelem konference je Středočeská pobočka JČMF.

Konference je zaměřena na následující okruhy:

  • rozvíjení geometrické představivosti žáků ve výuce matematiky,
  • výstavba pojmů školské geometrie,
  • objevování a ověřování hypotéz ve školské geometrii,
  • obrázky a schémata ve výuce matematiky,
  • využití historie geometrie ve výuce matematiky.

Konferenční poplatek se hradí v hotovosti na místě a činí 200 Kč pro členy JČMF a 250 Kč pro ostatní účastníky. Poplatek zahrnuje zejména náklady na konferenční materiály a občerstvení.

Účastníci si budou hradit cestovné, ubytování a stravné. Konference je akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace je MSMT-6713/2018-2-380.