Kombinované studium

Katedra didaktiky matematiky zajišťuje kromě prezenčního studia učitelství pro střední a základní školy také studium kombinované. V dvouoborovém bakalářském studiu se jedná o obor Matematika se zaměřením na vzdělávání, který lze studovat v kombinaci s libovolným z těchto oborů: Kombinaci Fyzika-Matematika lze studovat pod programem Fyzika (obor Fyzika zaměřená na vzdělávání).

Ve studiu všech těchto oborů lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které vede k učitelské aprobaci.

Konzultace
probíhají u matematiky i deskriptivní geometrie v pátky odpoledne přibližně jednou za dva týdny.
Konzultantem a kontaktní osobou pro kombinované studenty je dr. Zdeněk Halas, deskriptivní geometrii zajišťuje dr. Jana Hromadová.
Na jejich stránkách jsou dostupné aktuální termíny pátečních konzultací, informace k jednotlivým předmětům a materiály ke studiu.