Slavnostní setkání u příležitosti 50. výročí založení Katedry didaktiky matematiky MFF UK proběhne v Karlíně ve středu 30. září 2015 mezi 14:00 a 18:00 hod. Zveme srdečně všechny naše absolventy a kolegy ze základních, středních a vysokých škol.

Máte možnost setkat se s vašimi spolužáky, kolegy, vyučujícími. Součástí programu jsou krátká vzpomínková vystoupení členů katedry i absolventů učitelského studia. Budete moci navštívit tři půlhodinové přednášky zaměřené na výuku matematiky. Připravujeme pro vás také výstavu fotografií z činnosti katedry, doplněnou o výstavku prací studentů KDM.

Již nyní se na vás těšíme a věříme, že cestu do Karlína najdete. Máte-li chuť se zúčastnit, prosíme, registrujte se nejlépe e-mailem na sekretariátu KDM, blazkova@karlin.mff.cuni.cz.